Beleid

Beleidsdocument Gezonde Schoolkantine Vechtdal College, locatie Hardenberg 

De komende jaren richten we onze aandacht op duurzaam leren, duurzame relaties en een duurzame leefomgeving.
Aan het einde van de beleidscyclus is de locatie Hardenberg op minimaal 2 thema’s van de Gezonde School gecertificeerd.
(Uit: Strategisch beleidsplan VCH 2017-2021)
 
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en
rapporteren we de uitkomst aan de directie de M.R. en de Ouderraad.
 
Visie
Onze school is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.
We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen.
Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.
We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is.
In de lessen leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen.
Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
 
Klik onderstaande link aan voor meer informatie:

Beleidsdocument Gezonde Schoolkantine 2018.pdf

Aanbiedingen

Laatste nieuws

Stempelkaart

De Gezonde Schoolkantine Stempelkaart is ingevoerd. Bij aankoop van een gezond product ter waarde van € 0,50 krijgt de leerling 1 stempel. Voor een volle stempelkaart (= 6 stempels) kan een gezond product naar keuze worden uitgezocht.